اخبار آمار و اطلاعات

انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1396 کشور و استان گیلان/ هرگونه تحليل آماري و نتیجه‌گیری عالمانه بايد مبتني بر آمارهاي رسمي كشور باشد   [ +0 | -0 ]

 انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1396 کشور و استان گیلان/ هرگونه تحليل آماري و نتیجه‌گیری عالمانه بايد مبتني بر آمارهاي رسمي كشور باشد

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1396 کشور و استان گیلان منتشر شد. ادامهنظرات

پست شده توسط: آمار و اطلاعات
شاخه: General, چاپ, ایمیل