اخبار آمار و اطلاعات

تقدیر از سرکار خانم میرعبدالعظیمی   [ +0 | -0 ]

تقدیر از سرکار خانم میرعبدالعظیمی

طی تقدیرنامه ای از سوی معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران از سرکار خانم سیده میرعبدالعظیمی جهت اجرای مطلوب طرح آمارگیری از قیمت تولید کننده مرغداری های صنعتی قدردانی بعمل آمدنظرات

پست شده توسط: آمار و اطلاعات
شاخه: General, چاپ, ایمیل