اخبار آمار و اطلاعات

انتشار نتایج اجرای طرح آمارگیری فعالیت‌های باغداری و دامداری سال 1396 استان گیلان   [ +0 | -0 ]

انتشار نتایج اجرای طرح آمارگیری فعالیت‌های باغداری و دامداری سال 1396 استان گیلان

نتایج اجرای طرح آمارگیری فعالیت‌های باغداری و دامداری سال 1396 استان گیلان منتشر شد. ادامهنظرات

پست شده توسط: آمار و اطلاعات
شاخه: General, چاپ, ایمیل