اخبار استان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: دستگاه‌های اجرایی در صرف اعتبارات و واگذاری تسهیلات با وجدان عمل کنند/ برای حفظ کرسی مدیریت تسلیم خواسته صاحب منصبان نشویم