اخبار استان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: تحول چشم گیری طی 40 سال گذشته در روستاهای گیلان اتفاق افتاد/افزایش بهره وری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد/ باید از اعمال سلیقه و دخالت های نابجا در امور فرهنگی و هنری پرهیز کرد