اخبار سازمان

رحمانیان در جلسه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سال 96

در بودجه ریزی عملیاتی به جای تمرکز بر پروسه فعالیتها و جلوگیری از انفعال مدیران ، تمرکزبه خروجی ها و بازده ها سوق پیدا می کنند و تفکیک عملکرد خوب از عملکرد نامطلوب انجام می شود .    [ +33 | -9 ]

 در بودجه ریزی عملیاتی به جای تمرکز بر پروسه فعالیتها و جلوگیری از انفعال مدیران ، تمرکزبه خروجی ها و بازده ها سوق  پیدا می کنند و تفکیک عملکرد خوب از عملکرد نامطلوب انجام می شود .

در راستای اجرای بند ( پ) ماده ( 7 ) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تنظیم اعتبارات سالانه دستگاههای اجرایی به صورت بودجه ریزی برمبنای عملکرد ونظر به لزوم استقرار کامل نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد در دستگاههای اجرایی، جلسه ای با حضور مدیران دستگاههای استان گیلان در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تشکیل شد.

 


 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریز گیلان، در این جلسه روزبه رحمانیان معاون هماهنگی برنامه وبودجه سازمان گفت : بودجه عملیاتی در برنامه پنجم توسعه، توصیه شده بود ولی با وجود برگزاری چندین دوره و همایش اجرائی نگردید. در برنامه ششم توسعه دستگاهها ملزم به اجرای آن گردیده اند که این الزام با پیگیریهای سازمان برنامه وبودجه به عنوان یکی از سیاستهای مهم برنامه ششم ، همراه بوده است .

وی افزود: در بند (پ) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ، (20درصد) دستگاهها مکلف به اجرا و پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هستند که با توجه به تاکید ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه کشورو اینکه در سالها ی آتی باید جمع بندی دستگاههای ملی برای انجام این فرایند در دستور کار قرار گیرد، تا پایان سال 96 کلیه دستگاههای اجرایی که مشمول بودجه هزینه ای استانی هستند بایستی نسبت به اجرای این طرح اقدام نمایند .

رحمانیان ادامه داد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران به عنون متولی این کار در حال استخراج شاخصهای آماری وارائه ظرفیتهای دستگاهها  برای دستگاههای استانی و سایر استانهاست که همه به صورت یکپارچه انجام پذیرد.

وی عنوان کرد: هدف اصلی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شفاف عملکرد دولت است که روشی است برای احصاء ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی با خروجی ها و پیامدهای آن .

معاون هماهنگی برنامه وبودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان افزود: در بودجه ریزی عملیاتی به جای تمرکز بر پروسه فعالیتها و جلوگیری از انفعال مدیران ، تمرکزبه خروجی ها و بازده ها سوق  پیدا می کنند و تفکیک عملکرد خوب از عملکرد نامطلوب انجام می شود .

رحمانیان به اهمیت این روش اشاره کرد و گفت: در این روش دستگاههای اجرائی از استقلال بیشتری برخوردار بوده به نحوی که قادر هستند با مدیریت خود کاراترین روش ارائه خدمت را تعیین کنند و از منابع حاصل از آن ( تفاوت قیمت تمام شده با هزینه قطعی ) به نفع دستگاه استفاده کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تکلیفی که برای دستگاهها متصور است ، تکمیل فرمهایی است که از طرف سازمان برنامه وبودجه در اختیار سازمان قرار گرفته است که منجر به احصاء قیمت تمام شده هر واحد با اعتبارات موجود برای هر دستگاهی است .تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل