اخبار سازمان

اجرای طرح کارگاههای دارای فعالیت 10 گانه در گیلان   [ +38 | -14 ]

اجرای طرح کارگاههای دارای فعالیت 10 گانه در گیلان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از به اجرا درآمدن طرح کارگاههای دارای فعالیت 10 گانه در گیلان همزمان با سراسر کشور خبر داد.


به گزارش روابطعمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، وحید طیفوری با بیان اینکه مركز آمار ايران به عنوان متولي اصلي تأمين آمارهاي مورد نياز برنامه‌ريزان، هر سال طرح‌هاي آماري مختلفي را به اجرا درمي‌آورد گفت:  در همين راستا اجراي طرح آمارگيرى از" کارگاه‌های دارای فعالیت‌های 10گانه مرتبط با حساب های ملی" به صورت نمونه‌گیری از مورخ 15 آبان الی 15 آذرماه 96 در گیلان اجرا می‌گردد.

وی ادامه داد: در اين طرح به كارگاه‌هاي مختلف از جمله اقامتگاه‌هاي عمومي، فعاليت‌هاي توليد فيلم سينمايي، حقوقي و حسابداري، معماري و مهندسي، تحليل و آزمايش فني، حرفه‌اي، علمي و فني، دفترهاي مركزي، فعاليت‌هاي اجاره‌‌داري و استخدام، اداره دفتر کار، پشتیبانی دفترکار و تعمير رايانه و كالاهاي شخصي و خانگي مراجعه و اطلاعات موردنياز طرح مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اين طرح در سال‌هاي مختلف به صورت نامتناوب و موردي اجرا شده است افزود: این طرح آخرين بار در طرح جامع بازرگانی 1394 و 1395 درسطح استان به اجرا درآمده است

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به اهداف طرح کارگاه‌های دارای فعالیت 10 گانه اشاره کرد ادامه داد: تعيين ارزش افزوده، ارزش تشكيل سرمايه ثابت، ارزش مصارف واسطه‌اي، ارزش ستانده، حجم اشتغال و تعداد كاركنان از جمله اهداف طرح است که به تفكيك تمامي كدهاي طرح قابل انتشار است. 

وی خاطرنشان کرد: سمينار آموزشي طرح مزبور در تاريخ 13 و 14 آبان ماه برای رده های اجرایی برگزار شد.

 تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل