اخبار سازمان

اجرای طرح آمارگیری از کاربران اینترنت در استان گیلان   [ +35 | -12 ]

اجرای طرح آمارگیری از کاربران اینترنت در استان گیلان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از اجرای طرح آمارگیری از کاربران اینترنت از 29 آبان به مدت یک ماه در استان گیلان همزمان با سراسر کشور خبر داد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، وحید طیفوری با بیان اینکه گستردگی کاربرد و تاثیرات ICT در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده گفت: این وضعیت موجب گردیده تا از جهان به عنوان یک دهکده یاد شود و امکانات بخش اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر امروز مطرح گردد.

وی ادامه داد: به منظور برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزهی ICT و همچنین پایش و ارزیابی تأثیر آن در توسعه‌ اجتماعی و اقتصادی، وجود آمار و اطلاعات مقایسه‌پذیر در سطح بینالمللی در زمینهی برخورداری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیار ضروری و غیر قابل انکار است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان  تصریح کرد: مرکز آمار ایران در راستای وظایف خود و به منظور محاسبه‌ی ضریب نفوذ اینترنت برای پنجمین بار اقدام به تهیه و اجرای «طرح آمارگیری از کاربران اینترنت» نموده است.

طیفوری در خصوص تعریف مفهوم "کاربر اینترنت" در این طرح گفت: گستردگی استفاده از اینترنت در جهان موجب شد تا بر اساس نتایج اولین نشست «گروه کارشناسی شاخص‌های خانواری فناوری اطلاعات و ارتباطات» که از طرف ITU در سال 1392 در سائوپائولوی برزیل برگزار شد، شرط کاربر اینترنت بودن افراد بر خلاف دو آمارگیری قبلی، از 12 ماه گذشته به 3 ماه گذشته کاهش یابد، یعنی در آمارگیری سال‌های 1392 و 1394 ،کاربر اینترنت به کسی اتلاق شده است که در طول سه ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری، حداقل یکبار از اینترنت استفاده کرده باشد و در آمارگیری سال 1396 نیز از این تعریف استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس نتایج این آمارگیری، شاخص‌هایی در زمینه‌ی برخورداری خانوارها و استفادهی افراد از ICT محاسبه  خواهد شد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به نتایج آخرین اجرای طرح در استان اشاره کرد و گفت: برمبنای آخرین آمارگیری در سال 1394، ضریب نفوذ اینترنت در استان گیلان 42.7 درصد بوده است که در بین استان‌ها در رتبه پانزدهم جای گرفته است و نسبت به سال 1392 از رشد 88 درصدی برخوردار بوده است. در این سال ضریب نفوذ اینترنت در کشور 45.3  درصد بوده است که نسبت به سال 1392 حدود 51 درصد رشد داشته است.

 وی در خصوص شیوه اجرای طرح گفت: در اجرای این طرح، مأموران آمارگیری در استان در مراجعه به خانوارهایی که به روش علمی بعنوان نمونه تعیین شده‌اند با روش مصاحبه‌ی حضوری اطلاعات مربوط به اعضای خانوارها  را أخذ خواهند کرد.

طیفوری افزود: برای اجرا و استخراج نتایج این آمارگیری، تعداد 11 نفر آمارگیر، بازبین، کارشناس مسئول، داده‌آما و ناظر مشارکت خواهند داشت. ضمن آنکه دوره آموزشی عوامل اجرا از تاریخ 21 الی 25 آبان ماه برگزار شده است.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل