اخبار سازمان

دریافت فایل برنامه آمايش استان گيلان   [ +37 | -18 ]

دریافت فایل برنامه آمايش استان گيلان

پيرو اولين كارگاه هم انديشي برنامه آمايش استان گيلان، فايل pdf كارگاه ياد شده جهت بررسي و اعلام نظر نمايندگان محترم دستگاه‌هاي اجرايی، فرمانداري‌ها و شهرداري‌هاي استان، اساتيد، نخبگان و انديشمندان در كارگاه هاي بعدي بر روي سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  تحت عناوین ذیل بارگذاري گرديد.


تحليل وضعيت و ساختار

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از مطالعاتتگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل