اخبار سازمان

تشریح فعالیت‌ها، اهداف و اقدامات دبیرخانه شورای نظارت استان گیلان   [ +41 | -12 ]

تشریح فعالیت‌ها، اهداف و اقدامات دبیرخانه شورای نظارت استان گیلان

محمّد کامران‌زاده سرپرست دبیرخانه شورای نظارت استان گیلان طی گفتگویی به تشریح فعالیت‌ها، اهداف و اقدامات این دبیرخانه پرداخت.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، وی در تشریح فعالیت‌های دبیرخانه شورای نظارت استان گفت: مطابق مفاد فصل نهم قانون برنامه و بودجه و مفاد بند الف ماده 8 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و نظر به شرح خدمات، رصد توسعه استان با نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت توسعه با همكاري واحدهاي ذیربط، تهيه و تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي و نظارت برحسن اجراي وظايف و مقررات مربوطه در سازمان و تهيه گزارش‌هاي نظارتي براي رياست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از جمله فعالیت‌های دبیرخانه می‌باشد.

کامران‌زاده ادامه داد: با عنایت به نقش تعيين‌کننده پروژه‌ها در تحقق اهداف سازمان جهت توسعه استان، همچنين با توجه به تعداد و پراکندگی پروژه های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای، نظارت فنی و بودجه‌ای از پروژه‌ها در قالب طرح "ناظرین امین" بصورت برون سپاری و استفاده از مشاورین مجرب و مورد اعتماد سازمان، از خرداد ماه سال 96 تحت نظر و سیاست گذاری شورای راهبردی استان، عملیاتی گردیده است.

سرپرست دبیرخانه شورای نظارت استان گیلان به اهداف مدنظر اشاره کرد و افزود: شورای نظارت با هدف ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي نظارتي، افزايش كارايي و اثربخشي اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي، جلوگيري از تداخل و دوباره‌كاري و رفع آسيب‌هاي مربوط به نظام نظارتي تعریف گردیده است. 

وی در خصوص تفاوت نظارت در دستگاه‌های اجرایی با نظارت شورای فنی استان و دبیرخانه شورای نظارت گفت: مطابق با قوانین بودجه سنواتی کشور، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های مربوطه و دستورالعمل اجرایی بودجه سالانه کشور، مطالعات پروژه‌های عمرانی، پیشنهاد اجرا، تعیین برآورد هزینه اجرا و نظارت فنی و مالی بر عملکرد پیمانکاران و مشاوران از وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و بررسی اولویت اجرا، محل تأمین اعتبار از طریق ابلاغ موافقت نامه‌ها، جزو وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معرفی گردیده است. از سویی به جهت رصد توسعه استان با نظارت مستمر عالیه بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت توسعه، سازمان نظارت راهبردی و برنامه‌ای بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی که با آنها موافقت نامه مبادله نموده از طریق طرح "ناظرین امین" انجام می‌دهد.

کامران‌زاده به اهم اقدامات انجام شده این دبیرخانه در سال‌جاری اشاره کرد و ادامه داد: از خرداد تا بهمن ماه سال جاری 250 پروژه فعال استانی و ملّی در 15 دستگاه اجرایی مورد بررسی و بازدید راهبردی  و فنی شامل بررسی شرایط و مفاد موافقتنامه، کنترل روند اجرایی و بودجه‌ای قرار گرفته و شرح آن در قالب 15 جلد گزارش، مدون شده است.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل