اخبار سازمان

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در جمع خبرنگاران:

بازار ارز را كنترل خواهيم كرد/ شاخص هاي اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار دارد   [ +39 | -15 ]

بازار ارز را كنترل خواهيم كرد/ شاخص هاي اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار دارد

معاون‌رئيس‌جمهور و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: درست است كه بازار ارز بازاري بسيار مهم است، ولي كل اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار نمي دهد؛ چراكه به رغم نوسانات اخير، شاخص هاي اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار دارد.


به گزارش مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، دكتر محمدباقر نوبخت در نخستين نشست خبري هفتگي خود كه در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد به‌ ارائه گزارش عملكرد منابع و صارف عمومي در بودجه سال۱۳۹۶، تشريح قانون بودجه ۱۳۹۷و همچنين اعلام سياستهاي جديد ارزي دولت پرداخت.

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه برنامه يكساله دولت است كه در آن پيش‌بيني منابع و مصارف صورت گرفته كه بر اين اساس، مصارف در راستاي سياست‌ها براي دستيابي مورد استفاده قرار مي گيرد، بنابراين كشور در هر سال ضمن اينكه تحت لواي يك برنامه اداره مي شود، همه برنامه در يكساله متعين در بودجه آن سال است و بنابراين اقتصاد آن سال را بايد از بودجه همان سال شناسايي كنيم.

وي تصريح كرد: اگر دو كلمه حرف حساب در بودجه باشد، يك بخش مربوط به پيش بيني منابع و مصارف و بخش ديگر مربوط به اهداف است؛ بنابراين بودجه سال ۹۶كه اولين قطعه برنامه ششم بود، با عنايت به اينكه سياستهاي حاكم، سياستهاي اقتصاد مقاومتي بوده، بر اشتغال و توليد تمركز كرده است. بنابراين انتظار به مطالبه افكار عمومي از دولت اين است كه در راستاي اين دو هدف برجسته شده در بين اهداف سياستهاي اقتصادي سال ۹۶، كارنامه دولت اعلام شود.

ورودي خزانه ۳۲۰ هزار ميليارد تومان

رئيس‌سازمان برنامه و بودجه گفت: خزانه در گزارش ارايه شده به دولت در ابتداي سال اعلام كرد كه منابع واردشده به خزانه ۳۲۰ هزار ميليارد تومان بوده است، اما نسبت به آن رقمي كه ۲۶ هزار ميليارد تومان مجلس به اين رقم افزوده شده است، بودجه سال ۹۶ محقق نشده است. بنابراين ۹۲.۳ درصد بودجه سال قبل، تحقق يافته است. 

دكترنوبخت با بيان اينكه صندوق بين‌المللي پول در نهم فروردين ماه امسال اعلام كرد كه ۴۰ شاخص اقتصادي ايران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارايه كرده است، گفت: رشد اقتصادي بر اين اساس براي سال ۹۶ معادل ۴.۳ درصد اعلام شده است كه ايران با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد در نه ماهه ابتداي سال۹۶ رشد داشته است.

سخنگوي دولت ادامه داد: عملكرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوي بوده كه ۱۶۷.۵ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به‌رقم لايحه افزايش داشته كه در حوزه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي و انتشار اوراق بوده است؛ در واقع يك نوع تامين مالي است كه بايد سال ۹۷ و سال هاي بعد آن را بپردازيم و سود آن را نيز لحاظ كنيم. 

به گفته دكتر نوبخت، عملكرد درآمدهاي مالياتي و گمرك در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بود كه در مقايسه با ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان دو واحد رشد داشته است كه از محل ماليات‌ها بوده است.

وي درباره قيمت فروش نفت در سال گذشته هم گفت: در سال ۹۶ همچنين متوسط قيمت فروش هر بشكه نفت در يازده ماهه ۵۳ دلار بوده و متوسط فروش معادل هر بشكه ميعانات نيز ۵۵ دلار بوده است. البته الان نفت را بالاي ۶۰ دلار مي فروشيم ولي  در نيمه اول سال قبل هم حتي قيمت نفت ما به ۴۰ دلار هم رسيده بود.

نبايد بازار ارز را با ساير بازارها هم عرض كرد

دكترنوبخت از جمع بندي گزارش مركز آمار ايران براي نرخ بيكاري دوازده ماهه سال ۹۶ خبر داد و گفت: بر اين اساس نرخ بيكاري سال ۹۶ به ۱۲.۱ درصد رسيده است، در حاليكه نرخ بيكاري ۱۲.۳ درصد در سال ۹۵ بوده است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: درست است كه بازار ارز بازاري بسيار مهم است، ولي كل اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار نمي دهد؛ چراكه به رغم نوسانات اخير، شاخص هاي اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار دارد.

وي افزود: به‌رغم نوسانات اخير بازار ارز، شاخص هاي اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار دارد. البته آنچه كه در بازار ارز طي هفته هاي گذشته رخ داده است، قابل دفاع نبوده است، ولي بازار ارز را نبايد با ساير بازارها هم عرض كرد. 

معاون‌رئيس‌جمهور اظهار داشت: دشمن مي‌خواهد با عربده كشي هاي ترامپ، جو رواني ايجاد كند ولي ما نبايد با مارش دشمن پا بكوييم، بنابراين انتظار ندارم كه غير از واقعيت، رسانه ها اعلام كنند؛ البته بايد قبول كرد كه بازار ارز را با مماشات اداره كرديم و در نهايت، تصميم قاطعي را اتخاذ كرديم.

تصميم دولت براي متعادل كردن بازار ارز

دكترنوبخت در ادامه نشست خبري خود به وضعيت بازار ارز و تصميمات دولت براي آن اشاره كرد و گفت: براي اينكه اوضاع پرنوسان ارز را كنترل كنيم، بايد دانست كه چه عواملي باعث اين بي ثباتي شد، بر اين اساس دولت تصميم بر اين گرفت كه بازار ارز را متعادل كند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه بازار ارز همچون ساير بازارها، از دو طرف عرضه و تقاضا تشكيل شده است؛ به اين معنا كه عرضه ارز در بازار داخلي از دو محل درآمدهاي نفتي است كه حدود ۵۰ ميليارد دلار است، و بخش ديگر از منابع صادرات غيرنفتي است. بر اين اساس در سال گذشته، قرار بر اين بود كه ۴۷ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم، بنابراين مجموعه صادرات نفتي و غيرنفتي ۹۰ ميليارد دلار است.

وي افزود: در برابر عرضه ارز در بازار، تقاضايي هم وجود دارد كه بر اين اساس آن هم معطوف به دو موضوع تقاضا براي واردات كالاها و نيز تقاضا براي واردات خدمات است. بر اساس گزارشي كه طي سال ۹۶ داشتيم، معادل ۵۲ ميليارد دلار واردات به كشور صورت مي‌گيرد كه در يك پيمانه پر آن، ۵۵ ميليارد دلار در نظر گرفته مي شود.

معاون‌رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: مسافراني كه به خارج از كشور رفته و با خود ارز مي برند، در سرفصل تقاضا براي واردات خدمات تلقي مي‌شود كه حدود ۲۰ميليارد دلار براي اين بخش در نظر گرفته مي‌شود. از سوي ديگر، با مواردي كه عده‌اي براي مباحث علمي و كنفرانس ها هزينه مي‌كنند، حدود چند ميليارد دلار به اين رقم اضافه شده كه در نهايت، واردات خدمات كشور بيش از ۲۵ ميليارد دلار نمي‌شود؛ پس جمع تقاضاي ارز ايران در بازار داخلي با در نظر گرفتن ۵۵ ميليارد دلار كالا و خدمات، حدود ۷۵ تا ۸۰ ميليارد دلار مي شود كه يك نياز متعارف ارزي است.

وي با بيان اينكه همواره تراز بازرگاني ايران مثبت بود و حتي صادرات اندكي بيش از واردات بود، هيچ گونه نوساني در بازار ارز نداشتيم و اگر هم به صورت مقطعي در سال ۹۶ يا ۹۵ نوساناتي رخ داد، مربوط به تسويه حساب‌هاي ارزي پايان سال ميلادي بود، گفت: منابع ارزي و صادرات در آن زمان بالاتر از واردات بود بنابراين نرخ متعادل مي شد. اما از نيمه دوم سال ۹۶ اتفاق ديگري در بازار ارز رخ داد، به اين معنا كه غير از آنچه كه تقاضاي متعارف اقتصادي ايران در سال‌هاي گذشته براي واردات كالا و خدمات بود، نياز بيشتري به صورت تقاضا به اين بازار تحميل شد.

دكترنوبخت خاطرنشان كرد: رخداد ديگر به غير از افزايش واردات خودرو، اين بود كه افرادي وارد بازار ارز شدند كه آن را نه براي واردات كالا و نه براي واردات خدمات مي‌خواستند، بنابراين وقتي كه افراد پول جيب خود و پس اندازهاي محدود خود را به سمت بازار ارز ببرند، نشان مي‌دهد كه از جريان متعارف ارزي تقاضا جدا شده و براي حفظ ارزش ريالي خود وارد بازار مي شوند تا با افزايش قيمت ارز، قدرت پول آنها حفظ شود.

وي افزود: براي اينكه مشكل رفع شود، بانك مركزي سياست هاي جديدي را اعلام كرد كه البته عده‌اي تحليل مي‌كردند كه كاهش نرخ سود سپرده بانكي نيز از حدود ۲۰ درصد به ۱۵ درصد، باعث شده تا افرادي كه پس‌انداز دارند، متوجه كاهش ارزش پس‌انداز خود شوند، بنابراين اين افراد نيز وارد بازار ارز شدند. البته دولت اين بخش از تقاضاي ارزي را هم مديريت كرد و بنابراين گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: همچنين اوراق سپرده ارزمحور نيز در دستور كار دولت قرار گرفت تا قدرت خريد مردم در آينده محفوظ بماند. ضمن اينكه راهكار ديگر تعويض پول ملي با طلا بود كه البته آن زمان راهكارهاي منطقي به حساب مي آمد. اما كم كم بنا به هر دليلي كه در اقتصاد ايران وجود داشت، با توجه به مباحث داخلي و خارجي، عده اي تصور كردند كه اگر بتوانند ارز را به صورت سرمايه از كشور خارج كنند، به همين جهت اطلاعاتي كه از خروج سرمايه داده شد، اگرچه قطعي نيست ولي نشان داد كه بخشي از دارايي‌هاي ايران به صورت سرمايه ارزي خارج مي شود.

وي اظهار داشت: عده‌اي تصور كردند كه در يك كشور ديگر، يك واحد آپارتمان و كليد يك خودرو تحويل بگيرند؛ بنابراين ارز را از كشور خارج كردند، اما ما نمي توانيم رقم فرار سرمايه را اعلام كنيم، چراكه بايد محاسبات دقيقي از آن صورت گيرد و البته تفكيك اين ارقام را براي خروج سرمايه، ميزان واردات و تقاضاي واردات خدمات را از مراجع رسمي درخواست كرده‌ايم.

دكترنوبخت خاطرنشان كرد: شواهد و قرائن نشان مي دهد كه به اين تقاضايي كه در بازار ارز وارد شده تا بتواند واردات كشور را پاسخ دهد، چنين تقاضايي نيز اضافه شده است. دولت البته در سياست هاي خود دو اقدام را براي توازن عرضه و تقاضا انجام داد كه بر اين اساس يك طرف معطوف به طرف عرضه و يك طرف معطوف به طرف تقاضا است.

وي گفت: از محل فروش نفت و پتروشيمي، محل‌هايي را براي تامين ارز مورد نياز كشور در نظر گرفتيم كه البته بخشي از ارز صادرات نيز بنا به دلايلي وارد كشور نمي‌شد، اما اكنون آنها را نيز توصيه كرده‌ايم كه وارد بازار شوند و ارز خود را توزيع كنند. ما نبايد عده‌اي را تشويق كنيم و معافيت مالياتي بدهيم و به آنها مشوق بدهيم، بعد ارز خود را به كشور نياورند. بنابراين سامانه اي را تعبيه كرديم كه همه بايد ارز حاصل از صادرات خود را اظهار كنند.

ارزهاي ناشي از صادرات در كنترل اقتصاد ملي

وي در پاسخ به اين سوال‌كه آيا پيمان سپاري ارزي احيا خواهد شد، گفت: لزوما اعلام سياست‌هاي دولت براي ثبت ارزهاي حاصل از صادرات، در سامانه خاصي كه تعبيه شده، به معناي پيمان سپاري نيست ولي به اين روش كه انجام مي‌دهيم، همه ارزها بايد در سامانه ثبت شوند و كنترل آن در اقتصاد كشور وجود داشته باشد نه اينكه جايي اين ارز رسوب كند.

دكتر نوبخت تصريح كرد: همه افرادي كه مي‌خواهند كالا وارد كنند، بايد ثبت سفارش انجام دهند و بدون ثبت سفارش واردات امكان پذير نيست. فعلا بانك مركزي با عدد ۴۲۰۰ توماني، اين توانايي را دارد كه همه اين ۷۶ ميليارد دلاري كه براي واردات كالا و خدمات نياز داريم، البته از طريق ثبت سفارش هم انجام مي شود، تامين مي‌كند.

وي اظهار داشت: همه ارزهاي ناشي از صادرات كشور بايد در سامانه و در كنترل اقتصاد ملي باشد و براي واردات همه از طريق ثبت سفارش واردات صورت مي‌دهند. به اين ترتيب دولت و بانك مركزي نسبت به تامين اين منابع ارزي مورد نياز براي اقتصاد كشور كه در حدود ۷۵ ميليارد دلار است، اقدام مي كند و حتي اگر نياز ۹۰ميليارد دلار هم باشد، ارز در دسترس ما بيش از ۹۰ ميليارد دلار است. البته در كنار آن اقدامات ضروري ديگري هم صورت خواهد گرفت.

سخنگوي دولت گفت: خوشبختانه در شرايطي نيستيم كه منابع ما نسبت به مصارف واقعي كم است، ارز را كوپني كنيم. بيش از اين واردات ما، تقاضاي غيرواقعي را از بازار خارج خواهيم كرد.البته اجازه نداريم كه در اين شرايط همه ذخاير خود را به اين رقم اضافه كنيم؛ اگر قرار باشد هر كسي كه ريال دارد، آن را با دلار تعويض كند، با خزانه آمريكا هم معامله كنيم، آن را تامين نخواهيم كرد.

ارز موردنياز واردات رسمي را تامين مي كنيم

رئيس‌سازمان برنامه و بودجه گفت: بانك مركزي متعهد است كه ارز مورد نياز براي واردات رسمي را تامين كند و هيچ واردكننده اي ديگر در صف قرار نمي گيرد.

وي افزود: خريد و فروش هاي ارز در غير از صرافي هاي مجاز قاچاق حساب خواهد شد. نبايد فراموش كنيم كه در چه شرايطي داريم كار مي‌كنيم، ضمن اينكه در حوزه برخي از قراردادهايي كه از ايران مطالبه مي‌كنند، بايد با پولشويي مبارزه كنيم؛ يعني علاوه بر تامين منافع داخلي، از منظر بين المللي نيز مقبول است چراكه خريد و فروش ارز قانوني و شفاف است.

دكترنوبخت با اشاره به پيشنهاد بانك مركزي به مقام معظم رهبري در خصوص جايگزيني يورو با دلار گفت: موضوع اينكه ما نظام ارزي كشور را از دلارمحور به يوروپايه تبديل كنيم، مدتها است كه مطرح شده است و اتفاقا منطق هم دارد، چراكه محدوديت هاي دلار با يوترني كه دارد بايد در اتاق پاياپاي نيويورك صورت گيرد، از اين رو اروپا پيشنهاد كرده است كه مبادلات بر اساس يورو باشد، بنابراين لزومي هم ندارد كه مبادلات خارجي خود را با دلار انجام دهيم.

وي افزود: اين روش پسنديده اي است كه مسئولان عالي رتبه نظام نيز با آن موافق هستند.

قيمت خريد تضميني گندم؛ همان ۱۳۰۰ تومان پارسال

دكترنوبخت گفت: مردم بي دفاع را نبايد در جريان مكانيزم هاي بازار آزاد قرار داد، چراكه دولت وظيفه هدايت و نظارت را هم دارد و اگر اقتصاد به هر دليلي وارد شوك مي شود، وارد عمل خواهد شد. بايد اقتصاد ايران در چارچوب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، هدايت شود و دولت بايد در لحظه خاص وارد عمل شود. چرا سال گذشته دولت وارد عمل نشد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر قيمت خريد تضميني گندم گفت: سال ۹۱ قيمت هر كيلو گندم ۴۰۰ تومان بود كه اكنون به ۱۳۰۰ تومان رسيده است كه بيش از نرخ تورم سالانه است

تورم را «باد» پايين نياورد

دكترنوبخت تصريح كرد: تصميمات اقتصادي در دولت، فردي نيست و جمعي است و ما نيز در يك تصميم جمعي به اين سياست ارزي رسيديم، اما بازار ارز پرنوسان و غيرقابل قبول است و بايد اصلاح شود؛ اما آنرا با مهار تورم بايد براي شاخص هاي اقتصادي لحاظ كنيد. تورم را باد پايين نياورد.

وي گفت: يك مسير نظام بانكي بود كه بتواند به بخش خصوصي تسهيلات دهد و بر اساس آن سال گذشته بيش از ۱۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانكها به بخش خصوصي داده شده است؛ البته طرح هاي عمراني نيز به اين رقم اضافه مي شود. برآيند اين دو افزايش رشد سرمايه گذاري مي توان ديد كه مثبت شده است؛ البته اندكي هم نرخ بيكاري تقليل يافته است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: بخشي از بازار ارز ايران از كنترل خارج شده است و بايد به كنترل بيايد. همچنان كار خود را ادامه خواهيم داد و با اطمينان عرض مي كنم كه بازار را كنترل خواهيم كرد.

تراز ارزي كشور مثبت است

حميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان نيز در اين نشست گفت: دولت وظيفه دارد كه فضايي را فراهم كند تا همه فعالان اقتصادي در هر بازاري بتوانند آزادانه و بدون قيد و شرط فعاليت كنند، كما اينكه در سياستهاي پولي و مباحث ارزي هم بود، اما اگر بخشي از  فعالان اين بازار يا تعدادي از اين معامله گران، به هر دليلي حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار دهند، دولت بايد نقش حاكميتي خود را ايفا كند.

وي ادامه داد: وقتي عده‌اي با ايجاد فضاي ملتهب مي خواهند ضرر عموم مردم را بيشتر كنند، دولت وارد عمل مي شود و مداخله مي كند. بنابراين تصميم روز گذشته براي رعايت منافع عمومي مردم بود.

پورمحمدي افزود: براي اينكه نرخي متعادل شود، بايد گفت كه ورودي و خروجي ارز چقدر است و دارايي ارزي براي مداخله در بازار چقدر است، بنابراين آنچه كه وجود دارد، ورودي ارزي كشور در حساب و كتاب بسيار بيش از خروجي كشور است. بنابراين تراز مثبت است. از سوي ديگر، از ميزان ذخاير ارزي كشور هم مطمئن هستيم كه ذخاير كافي هم وجود دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اخلالي كه افراد در بازار ارز ايجاد كردند، گفت: هر فردي كه قرار است كالا يا خدماتي را از ايران صادر كند، بايد ارز خود را به همين كشور برگرداند. اين اولين اصلي بود كه در مورد آن تصميم گرفته شد، نمي‌شود كه تسهيلات ارزان قيمت به صادركنندگان داد و آنها را از ماليات معاف كرد كه  ارز آن به كشور برنگردد.

وي افزود: هر فردي كه مي خواهد كالايي را وارد ايران كند، بايد به دولت بگويد كه چه كالايي به چه ميزاني نياز به ارز دارد و دولت مكلف است كه نياز را تامين كند. وقتي كه نياز مشخص شود، ارز تامين مي شود.

پورمحمدي گفت: بايد منبع ارز را مشخص كرد، شفافيت جريان وجوه بسيار مهم است و اجراي مقررات مبارزه با پولشويي نيز مهم است.

وي ادامه داد: شفافيت جريان وجوه ارزي نيز يكي از مولفه هايي بود كه در تصميم روز گذشته مدنظر قرار گرفت، ضمن اينكه تصميم دولت، عام شمول است و هر كسي و به هر دليلي كه مي خواهد صادرات و واردات داشته باشد يا در هر جايي از ايران است، بايد تابع اين مقررات باشد.

معاون سازمان برنامه و بودجه كشور اظهار كرد: مقررات شامل سرزمين اصلي و مناطق آزاد است. از سوي ديگر، ميدان بازي ميدان بازي حاكميتي بانك مركزي است كه بستر را فراهم كرده است. ماموريت دولت آن است كه هر جا احساس كرد اقتصاد بازار و خصوصي نمي‌تواند پاسخگو باشد، حتما وارد عمل شود و حتي آمريكا نيز همين طور وارد بازار مي شود و وارد عمل مي‌شود يعني پول تزريق كرد.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل