اخبار سازمان

ابلاغ بخشنامه شورای اقتصاد در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات محصولات زراعی ،برگ سبز چای و پیله تر ابریشم برای سال 97 و محصولات باغی برای سال 96   [ +27 | -12 ]

ابلاغ بخشنامه شورای اقتصاد در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات محصولات زراعی ،برگ سبز چای و پیله تر ابریشم برای سال 97 و محصولات باغی برای سال 96

درپی تصویب شورای اقتصاد در جلسه مورخه 10 /1396/4 در خواست شماره 020/10347 مورخ 1396/3/5 و شماره 17883 مورخ 1396/7/19 وزارت جهاد کشاورزی درخصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله تر ابریشم برای سال 1397 و محصولات باغی برای سال 1396 را به استناد ماده (36) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بخشنامه این شورا توسط دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و ریس سازمان برنامه وبودجه کشوربه وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردید


دانلود بخشنامهتگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل