اخبار سازمان

انتشار نتایج آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری سال 1395 استان گیلان   [ +40 | -16 ]

انتشار نتایج آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری سال 1395 استان گیلان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از انتشار نتایج آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری سال 1395 استان گیلان خبر داد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، وحید طیفوری با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با اصلاح مصرف انرژی و توجه به محیط‌زیست، به بهبود نظام‌های اجتماعی و اقتصادی کشور منجر می‌شود گفت: حفظ و حراست و استفاده مناسب از محیط‌زیست وظیفه فرد فرد جامعه و ضامن تداوم حیات بشر است. در دنیای امروز رشد جمعیت و الگوی مصرف پیش روی جمعیت و استفاده روزافزون از انرژی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سوء بر محیط‌زیست وارد می‌کند. از دیگر سو تعامل سازنده در به‌کارگیری مناسب انرژی و محیط‌زیست می‌تواند نقش مهمی در حفظ و بهبود محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه داشته باشد. لذا ضرورت توجه به محیط‌زیست دوچندان بوده و در اجرای این مهم علاوه بر نهادهای سیاست‌گذاری، اجتماعی و اقتصادی در کشور رفتار خانوارها به‌واسطه فراوانی و توزیع، در حفظ محیط‌زیست نقشی بسیار اثرگذار دارد.

وی تصریح کرد: بدین منظور مرکز آمار ایران جهت بررسی رفتار خانوارها در به‌کارگیری انرژی، کودها و آفت‌کش‌ها و سایر موارد مربوط و میزان تولید پسماند نسبت به طراحی و اجرای طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط‌زیستی خانوارهای شهری در سال 1395 اقدام نمود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با بیان اینکه پیش‌ازاین مرکز آمار ایران در سال 1390 این طرح را به اجرا درآورده بود اضافه کرد: در اجرای این آمارگیری، ماموران آمارگیری با مراجعه به 10010 خانوار در نقاط شهری کشور اطلاعات مربوط به خانوارها را از طریق مصاحبه حضوری، أخذ و در پرسشنامه مربوط ثبت نموده است.

طیفوری در خصوص نتایج استانی طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری در سال 1395 گفت: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، حدود 63.2 درصد خانوارهای شهری در کشور و استان گیلان دارای حداقل یک وسیله نقلیه (سواری، وانت یا موتورسیکلت) بوده‌اند. بر اساس شکل 1 بیشترین سهم تعداد وسایل نقلیه خانوارهای شهری کشور برحسب مقدار مصرف بنزین در هفته با 29.6 درصد در گروه کمتر از 10 لیتر و در استان گیلان در گروه 21 تا 30 لیتر قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس شکل 2 بیشترین سهم تعداد وسیله نقلیه در اختیار خانوار برحسب مقدار گازCNG  مصرفی در هفته سال 1395 در کشور با 26.9 مترمکعب در گروه 21 تا 30 مترمکعب و در استان گیلان با 28.4 درصد به گروه 11 تا 21 مترمکعب تعلق دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به نتایج به‌دست‌آمده از کل پسماند هفتگی تولیدشده خانوارهای شهری استان گیلان در سال 1395 اشاره کرد و افزود: 75 درصد پسماند تر و 25 درصد پسماند خشک بوده است. سهم پسماند تر و خشک هفتگی تولیدشده خانوارهای شهری در کشور به ترتیب برابر 73.3 و 26.7 درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سرانه پسماند تولیدشده هفتگی خانوارهای شهری سال 1395 در کشور و گیلان به ترتیب 9.7 و 8.4 کیلوگرم بوده است. همچنین سرانه پسماند تر خانوارهای شهری در کشور و گیلان به ترتیب 7.1 و 6.3 کیلوگرم و سرانه پسماند خشک در کشور و گیلان به ترتیب 2.6 و 2 کیلوگرم را نشان می‌دهد.

طیفوری با بیان اینکه سهم خانوارهای استفاده‌کننده از یکی از ظروف یکبار مصرف در هرماه در سال 1395 (کارد، قاشق و چنگال-لیوان-بشقاب، کاسه و دیس-سفره) کشور و گیلان به ترتیب برابر 29.7 و 30.4 درصد بوده است تصریح کرد: به‌این‌ترتیب از کل خانوارهای گیلانی استفاده‌کننده از یکی از ظروف یک‌بارمصرف در هرماه، با سهم مصرفی 20.7 درصد استفاده از کارد، قاشق و چنگال یک بار مصرف در رتبه سیزدهم، با 37 درصد استفاده از لیوان در رتبه بیست و نهم، با 21.3 درصد بشقاب، کاسه و دیس یک بار مصرف در رتبه بیست و یکم و با 75.9 درصد استفاده از سفره یک‌بارمصرف در رتبه هجدهم کشور قرارگرفته‌اند.

وی ادامه داد: ازنظر سرانه خانوارهای شهری استفاده‌کننده از یکی از ظروف یک‌بارمصرف در هرماه در سال 1395 در استان گیلان نیز به‌طور متوسط با سرانه استفاده خانوار از 2.7 عدد کارد، قاشق و چنگال در ماه در رتبه دهم، با استفاده خانوار از 5.1 عدد لیوان در ماه در رتبه بیست و ششم، با استفاده خانوار از 2.6 عدد بشقاب، کاسه و دیس در ماه در رتبه پانزدهم و با مصرف 380 سانتیمتر سفره یک‌بارمصرف در ماه در رتبه هفدهم قرار می‌گیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان اظهار داشت: بررسی نتایج طرح نشان می‌دهد که 77.1 درصد مکان تخلیه پسماند خانوارهای شهری گیلان معابر/کوچه/خیابان و 22.2 درصد مخزن مخصوص پسماند (در معابر/کوچه/خیابان) بوده است. همچنین تخلیه در طبیعت 0.3 درصد و تخلیه در مخزن مخصوص پسماند در منزل و سایر صفر درصد را به خود اختصاص داده است. مقدار متوسط این شاخص‌ها در کشور به ترتیب برای مکان تخلیه پسماند خانوارها در معابر/کوچه/خیابان 51.5 و در مخزن مخصوص پسماند (در معابر/کوچه/خیابان) 43.9 درصد بوده است. همچنین تخلیه در طبیعت 0.2 درصد و تخلیه در مخزن مخصوص پسماند در منزل 5.4 درصد و سایر مکان‌ها 4.3 درصد را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه از کل خانوارهای شهری، خانوار آب آشامیدنی خود را به دلایل مختلفی نظیر بهبود ظاهر، طعم و مزه و سایر موارد تصفیه نموده‌اند و از روش‌های مختلفی جهت آن کار استفاده کرده‌اند اضافه کرد: به‌طورکلی این خانوارها به ترتیب در کشور و استان گیلان 25 و 34 درصد از روش جوشاندن و 69.5 و 60.1 از دستگاه تصفیه استفاده نموده‌اند.

طیفوری در خصوص سرانه مصرف استفاده از کیسه فریزر برای کل کشور و گیلان گفت: این رقم به‌صورت مشابه 11 عدد در هفته می‌باشد. سرانه هفتگی استفاده خانوار از کیسه مخصوص زباله کل کشور و گیلان نیز 4 عدد بوده است. در خصوص، سرانه استفاده از کیسه پلاستیکی شفاف در کشور 8 عدد در هفته و در گیلان 6 عدد در هفته می‌باشد.

 

لینک نشریه: نتایج آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری 1395تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل