اخبار سازمان

برگزاری جلسه ارائه و بررسی فصل هفتم برنامه آمایش سرزمین گیلان در کارگروه امور زیربنایی استان   [ +24 | -11 ]

برگزاری جلسه ارائه و بررسی فصل هفتم برنامه آمایش سرزمین گیلان در کارگروه امور زیربنایی استان

صبح روز سه شنبه 16 مرداد ماه، جلسه ارائه و بررسی فصل هفتم برنامه آمایش سرزمین استان گیلان با عنوان "طراحی و برنامه ریزی" توسط مشاوران طرح (دانشگاه شهید بهشتی) با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار و مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کارگروه امور زیربنایی استان در سالن جلسات شهید انصاری استانداری برگزار شد.

 


 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، در این نشست چشم انداز آتی استان در قالب قلمرو توسعه سبز-آبی شمال کشور ارائه گردید.  براین اساس سیمای توسعه استان حول محور سه سناریو ادامه وضع موجود (منفعل)، گیلان چابک و پیشنگر تببین شد. همچنین تحولات زیر ساختی، جمعیتی و نظام سکونتگاهی استان در قالب پنج ناحیه اصلی برنامه‌ریزی  مورد بررسی قرار گرفت.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل