اخبار سازمان

برگزاری کارگروه‌های تخصصی مدیران ستادی واستانی سازمان برنامه و بودجه کشور   [ +32 | -15 ]

برگزاری کارگروه‌های تخصصی مدیران ستادی واستانی سازمان برنامه و بودجه کشور

اولین نشست هم‌اندیشی مدیران ستادی واستانی سازمان برنامه و بودجه باعنوان "افزایش بهره‌وری در شرایط پیش‌روی کشور با تمرکز بر بودجه سال 1398"، در قالب پنج کارگروه شامل امورسلامت و رفاه اجتماعی، امورآموزش عالی، تحقیقات و فناوری، امورآموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ­ای، امورفرهنگی، گردشگری و ورزش و امورعمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی ادامه یافت.


در هرکارگروه تخصصی، مباحث اولویت‌دار توسط روسای امور ستادی مطرح شد. آنگاه مباحث امور با لحاظ نمودن محورهای مشترک شامل: شیوه‌های افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط پیش رو، بررسی ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه‌ای قابل تفویض به استان‌ها، بررسی ظرفیت‌های برنامه ششم و علت عدم استفاده از این ظرفیت‌ها، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مورد نیاز جهت تسهیل امور در استان‌ها و تبصره‌های پیشنهادی  بودجه سال 1398 به بحث و بررسی گذاشته شد و در جلسه عصر جمع‌بندی ارائه گردید.

اعضای کارگروه امور فرهنگی، گردشگری و ورزش متشکل از رئیس امور مربوطه و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های البرز، لرستان، قم، قزوین و گیلان، خانم‌ها تنهایی و میرزایی و آقایان نظری و حسینی‌نثار از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس بودند.

در کارگروه امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی، مشاور و رئیس امور مربوطه، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان‌غربی، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی و آقایان رحیمی، مشعوفی و رحمانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان عضویت داشتند.

اعضای کارگروه امورسلامت و رفاه اجتماعی متشکل از رئیس امور مربوطه، رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های چهار محال بختیاری، مازندران، زنجان و کرمان و آقایان طیفوری ، شریف‌زارع و درویش از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌شرقی بودند.

در کارگروه امورآموزش عالی، تحقیقات و فناوری رئیس امور مربوطه و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمانشاه، یزد، همدان و آقایان رحمانیان، زحمت‌کش و خیاطی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان عضویت داشتند.

اعضای کارگروه امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای نیز متشکل از رئیس امور مربوطه، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های آذربایجان‌شرقی، چهار محال بختیاری، مازندران، زنجان و کرمان تهران، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و اردبیل، آقایان حاجتی، غلامرضا‌نژاد از سازمان برنامه و بودجه کشور و آقای گلی و خانم‌های هدایتی و ابراهیمی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان  به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی بودند.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل