اخبار سازمان

تأمین اعتبار 300 میلیارد ريال برای طرح انتقال نیروی برق گیلان   [ +33 | -13 ]

تأمین اعتبار 300 میلیارد ريال برای طرح انتقال نیروی برق گیلان

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از تأمین اعتبار 300 میلیارد ريال برای طرح انتقال نیروی برق گیلان خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، روزبه رحمانیان افزود: شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 96/6/13 درخواست شماره 100 / 20 / 22607 / 96 مورخ 96/4/14 وزارت نیرو درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوك اسلامی با تضمین شرکت، مربوط به طرح‌هاي شرکت‌هاي تابعه وزارت نیرو در حوزه امور برق جمعاً حداکثر به مبلغ پانزده هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 15) ريال به استناد  «الف» تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و ماده (2) تصویب‌نامه شماره 3005/ ت 54296هـ مورخ 1396/3/16 هیأت وزیران را مورد بررسی و تصویب قرار داد که در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای آنها را به شرکت‌هاي تابعه وزارت نیرو را ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: براساس فهرست طرح‌هاي متقاضی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوك مربوط به شرکت‌هاي تابعه وزارت نیرو، مبلغ 300 میلیارد ريال برای طرح انتقال نیروی برق گیلان تأمین اعتبار شد.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل