اخبار سازمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان خبر داد:

ابلاغ اعتبار 303/060/000/000 ريال برای حوادث غیر مترقبه استان   [ +33 | -15 ]

ابلاغ اعتبار 303/060/000/000 ريال برای حوادث غیر مترقبه استان

کیوان محمّدی طی گفتگویی گفت: طی ابلاغیه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مجموعاٌ مبلغ سیصد و سه میلیارد و شصت میلیون ريال برای حوادث غیر مترقبه استان گیلان تأمین اعتبار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، رئیس سازمان افزود: از این رقم، مبلغ 3/060/000/000 (سه میلیارد و شصت میلیون) ريال کمک بلاعوض برای تأمین لوازم خانگی و معیشتی 153 خانوار آسیب‌دیده (برای هرخانوار 20 میلیون ريال) از ردیف اعتبارات هزینه‌ای و مبلغ 250/000/000/000 (دویست و پنجاه میلیارد) ريال برای بازسازی تأسیسات زیربنایی از ردیف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد.

محمّدی ادامه داد: برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه و تثبیت نقاط حادث خیز و پایدارسازی دامنه‌های رانشی نیز از ردیف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ 50/000/000/000 (پنجاه میلیارد) ريال  اعتبار در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان تصریح کرد: ابلاغ این اعتبارات ذیربط به  این سازمان به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه و بندهای «م» و «د»  ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قانون بودجه 1396 کل کشور و اجرای بند (1) تصویب‌نامه شماره 11109 / ت 54126 هـ مورخ 1396/2/3 هیأت محترم وزیران بوده است تا اقدام لازم  مطابق قوانین و مقررات صورت پذیرد.

 تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل