اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: تفاهم کاملی بین سه قوه وجود دارد / افزایش 10 برابری سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام/ شایسته سالاری لزوماً به معنای بومی گرایی نیست