اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: لازمه اشتغال و سرمایه‌گذاری، ایجاد محیط امن است / هرکسی که بخواهد اتحاد و انسجام جامعه را هدف قرار دهد دوست مردم نیست