اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: لزوم دسترسی آسان و برابر به آمارهای رسمی/ عدم وجود آمار درست و دقیق برنامه‌ریزی را دچار چالش می‌کند/ توسعه بدون آمار فرایندی نابیناست