اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: هیچ انسان و جریان اصیل و معتقد به آرمان‌های انقلابی و ملی به جای اتحاد و انسجام،اختلافات عمومأ موهوم را عمده نمی‌کند/ توسعه استان مرهون آرامش،اتحاد و انسجام مدیریتی دستگاه‌های دولتی است