اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: برگزاری جلسه هماهنگی نمایندگان آمار دستگاه‌های اجرایی استان با محور برنامه ملّي توسعه آمار کشور