اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: انتشار گزارش تفصیلی صدور پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‎‌های استان گیلان (1396-1390 )