گزارش تصویری از جلسه شورای اقامه نماز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان  

جلسه شورای اقامه نماز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، صبح روز سه شنبه مورخ 97/6/27 در سالن جلسات سازمان تشکیل شد.


در این جلسه جدول گانت برنامه ها، بودجه مورد نیاز، سند راهبردی شورای اقامه نماز سازمان و نیز برنامه های آموزشی از جمله آداب اسرار نماز ویژه کارکنان و دوره آموزشی تجدید و تصحیح قرائت نماز مورد تصویب قرار گرفت.

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1397/6/27 ساعت 10:52:20 , شاخه: خبرهای سازمانی