بازدید مدیر نظام فنی و اجرایی و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از پروژه احداث 8 کیلومتر باقی‌مانده آزاد راه رشت – قزوین در محدوده رودبار-منجیل  


صبح روز چهارشنبه 21 فروردین ماه، مدیر نظام فنی و اجرایی به همراه روسای دبیرخانه‌های شورای نظارت و شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان و کارشناسان  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از پروژه احداث 8 کیلومتر باقی‌مانده آزاد راه رشت – قزوین در محدوده رودبار به سمت منجیل بازدید بعمل آوردند.


منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1398/1/21 ساعت 13:37:10 , شاخه: خبرهای ملی