انتشار گزارش تفصیلی صدور پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‎‌های استان گیلان (1396-1390 )  


معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از انتشار گزارش تفصیلی صدور پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استان گیلان طی سال‌های 1396-1390 خبر داد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، وحید طیفوری با بیان اینکه بخش ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم محرک و مولد و پیشران اقتصاد، می‌تواند منجر به اشتغالزایی، گردش جریان سرمایه و نشاط اقتصادی و فعال شدن مشاغل پیشین و پسین خود شود گفت: با توجه به سهم بالای هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار و سهم بالای بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی و سهم بالای بخش ساختمان از تشکیل سرمایه ثابت کشور، سهم رو به رشد و بالای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی، ماهیت اقتصادی، توجه جدی برنامه‌ریزان به این  بخش، یک ضرورت محسوب می‌گردد.

وی با اشاره به این‌که محیط زیست حساس استان گیلان‌، تدبیر و آینده‌نگری مبتنی بر دانش استفاده از منابع اطلاعاتی را می‌طلبد ادامه داد: بر این اساس میزان و کیفیت ساخت‌وساز متناسب با اقلیم و پوشش جغرافیایی گیلان و پیشگیری از آسیب جبران‌ناپذیر به زیست‌بوم منطقه به‌خصوص در حاشیه شهرها لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین عنوان کرد: یکی از منابع مهم اطلاعاتی استان در حوزه ساخت و ساز، طرح جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور است که جمع‌آوری اطلاعات این طرح به‌صورت مکانیزه بوده و مستقیماً توسط کارشناسان شهرداری که آموزش لازم جهت چگونگی اجرای طرح را دیده‌اند، برای هر فصل سال تهیه و داده‌آمایی می‌گردد و پس از بررسی نهایی اطلاعات در معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به مرکز آمار ایران ارسال می‌گردد. این طرح بنابر منبع تولید آن و اتکا به داده‌های ثبتی در شهرداری‌ها یکی از قابل اعتمادترین آمارهای کشور است.

 معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با بیان این‌که گزارش تهیه شده حاصل نتایج بررسی طرح جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور طی سالهای 1396-1390 است افزود: در این گزارش سعی شده به روند ساخت وساز در استان با محوریت شهرستان‌ها و مقایسه آن با کل کشور پرداخته شود.

طیفوری در خصوص نتایج طرح گفت: بررسی اجمالی گزارش نشان می‌دهد که با توجه به بررسی به‌عمل‌آمده در بین سال‌های یادشده کمترین تعداد صدور پروانه ساختمانی صادره استان با 3397 فقره مربوط به سال 1394 و بیشترین آن با 5024 فقره به سال 1392 اختصاص داشته است. مجموع پروانه‌های ساختمانی جهت احداث بنا در طی این سالها 30490 فقره بوده است. همچنین سهم نوع کاربری مسکونی با بیشترین سهم برابر با 25715 فقره بود.

وی تصریح کرد: در سال 1396 تعداد واحدهای مسکونی پروانه‌های ساختمانی جهت احداث ساختمان، در سطح کشور 322962 واحد بوده است که سهم استان گیلان 4.3 درصد است. طی سال‌های 1396-1390 مجموع تعداد واحدها جهت احداث بنا در بخش خصوصی 30358 فقره، در بخش تعاونی 64 فقره و در بخش دولتی 68 فقره بوده است؛ که بیانگر پایین بودن تقاضا جهت احداث ساختمان در بخش‌های تعاونی و دولتی است.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد تقاضای پروانه ساختمانی کشور در سال 1390 با 213148 فقره و استان گیلان مربوط به سال 1392 با 5024 فقره بوده است. همچنین این نمودار نشان می‌دهد روند صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور و استان بین سال‌های 1390 تا 1392 تقریباً از نوسان زیادی برخوردار نبوده ولی رکود شدید حاکم بر فعالیت‌های ساختمانی در سال 1393 که ناشی از تورم قابل‌توجه سال 1392 و قبل از آن بوده باعث شد تا بیش از 40 درصد تقاضای پروانه ساختمانی کشور و 22 درصد در استان کاهش و این فرایند تا سال 1395 و 1396 با اندک روند افزایش تداوم داشته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با بیان اینکه طی سال‌های 1396-1390 بخش خصوصی با سهم 99 درصدی بیشترین تعداد پروانه‌های ساختمانی استان را به خود اختصاص داده است  افزود: سهم بخش خصوصی پروانه‌های ساختمانی برای احداث توسط بخش خصوصی در سطح کشور نیز 97.42 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در سال 1396 تعداد پروانههای یک طبقه در سطح کشور 36221، دوطبقه 30545 و سه‌طبقه و بیشتر 55315 بوده که سهم گیلان از یک طبقه 2.30 درصد، از دوطبقه 4.72 درصد و از سه‌طبقه و بیشتر 3.74 درصد هست. در سال 1396 مقدار زیربنای به‌کاررفته برای احداث، در سطح کشور 59745632 مترمربع بوده که سهم استان از کشور 3.1 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: پروانه‌های صادره ساختمانی از نوع دوطبقه و بیشتر همواره بیشترین سهم را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است که بیشترین آن مربوط به سال 1392 با 3024 فقره و کمترین آن مربوط به سال 1394 با 1668 فقره بوده است. همچنین این نمودار نشان می‌دهد بعد از سال 1392 روند صدور این نوع پروانه سیر نزولی داشته است.

طیفوری در پایان با بیان اینکه رشد تقاضای صدور پروانه‌های ساختمانی در سطح کشور در سال 1396 نسبت به سال قبل 1/3 درصد و در استان 1/2 درصد بوده است خاطرنشان کرد: به طور کلی روند اطلاعات موجود نشان می‌دهد که رکود شدید بخش ساختمان در سال‌های 1393 و 1394 به دلیل افزایش تورم در سال‌های 1391 و  1392ایجاد شده بود در سال‌های 1395 و 1396 به دلیل ثبات نسبی بازار و روند کاهشی تورم، روند تولید در بخش ساختمان افزایش یافته و شاهد رونق نسبی این بخش در دو سال اخیر بوده‌ایم.

لینک دریافت گزارش کامل

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1398/2/24 ساعت 07:38:12 , شاخه: خبرهای ملی