اخبار ملی

سازوكار ايجاد صندوق توسعه علمي فراهم شود   [ +19 | -4 ]

سازوكار ايجاد صندوق توسعه علمي فراهم شود

نشست تخصصي‌ "آينده آموزش عالي، چالش‌ها و راهكارها‌" با همكاري مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.


كشور برگزار شد.

به گزارش مركز‌اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور‌بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ پنجمين نشست تخصصي‌ مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور تعدادي از صاحب‌نظران كشور، دانشگاهيان، مديران و كارشناسان سازمان برنامه ‌و بودجه، در محل اين سازمان برگزار شد.

در اين نشست دكتر سعيد نمكي، معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان ، دكتر غلامرضا گرايي‌نژاد، رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان، دكتر علينقي مشايخي، عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سخنراني كردند.

دكتر سعيد نمكي معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور در اين جلسه با اشاره به اينكه در سال‌هاي پس از انقلاب‌اسلامي پيشرفت‌هاي بزرگي در آموزش عالي كشور داشته‌ايم، گفت: افزايش دانشجويان، اساتيد، ايجاد مراكز آموزشي و پژوهشي و رشته‌هاي جديد و خودكفايي كشور در بعضي از رشته‌ها مانند؛ علوم پزشكي و همچنين بهره‌مندشدن كشور از خدمات دانش آموختگان آن، از دستاوردهاي مهم آموزشي عالي كشور پس از انقلاب است.

وي، ‌جامعه محور نبودن آموزش‌ها و پژوهش‌ها، جزيره‌اي اداره شدن دانشگاه‌ها، عدم هماهنگي مهارت‌هاي دانش آموختگان با نيازهاي كشور،    افزايش بي‌رويه مراكز آموزشي و اضافه شدن رشته‌هاي تحصيلات تكميلي غير ضروري، عدم تأثير كافي دانشگاه در اقتصاد ملي و خلق ثروت و ...را از جمله موانع و مشكلاتي دانست كه بر سر راه نظام آموزشي كشور قرار دارد.

دكتر نمكي در ادامه به لزوم ايجاد و تهيه يك مدل توسعه ملي دانشگاهي با تكيه بر متخصصان داخلي و مطالعه تجارب خارجي تاكيد كرد.

در ادامه اين نشست، دكتر علينقي مشايخي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف  با بيان اينكه هيچ جوان با استعدادي كه استحقاق علمي‌لازم را دارد نبايد از تحصيل در بهترين دانشگاه‌‌هاي كشور محروم شود، افزود: تشكيل صندوق وام دانشجويي براي پرداخت شهريه تحصيلي در آموزش عالي مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي اين مساله به كار گرفته شود.

‌وي با اشاره به ضرورت جهت‌گيري آموزش و پژوهش در دانشگاه‌هاي تحقيقاتي براي حل مسائل كشور، به تبديل برخي دانشگاه‌هاي جديد التاسيس به دانشگاه‌هاي آموزشي،  با درنظر‌گرفتن آموزش‌هاي مهارت محور و رفع نياز جوامع پيراموني آنها تاكيد كرد.

دكتر مجتبي ‌شريعتي‌نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ديگر سخنران اين همايش بود كه اسنادبالادستي، به‌خصوص برنامه ششم توسعه و طرح آمايش آموزش عالي ونگاه برنامه محور بود.

وي اعتلاي آموزش عالي و بهبود وضعيت جاري‌ را‌ در گرو ‌ساماندهي موسسات آموزش عالي به منظور بهره‌وري بهتر و اصلاح و تغيير ماموريت مراكز آموزش عالي محلي به تناسب نياز جامعه عنوان كرد و افزود: ضرورت توسعه مهارت‌افزايي و توانمندي دانشجويان براي كارآفريني بهتر در جامعه و پيش‌بيني ايجاد و تقويت صندوق تخصصي اعتبار براي حمايت از پروژه‌هاي تحصيلات تكميلي از ديگر راهكارهاي ارتقاي سيستم آموزش عالي كشور است.

دكتر غلامرضاگرايي‌نژاد، رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين نشست ضمن اشاره به اينكه موضوع مالي آموزش در سه حوزه اصلي تامين، توزيع يا تخصيص و مصرف منابع مطرح مي‌شود، گفت: اصلي‌ترين مبادي تأمين مالي آموزش عالي در كشور‌‌هاي جهان شامل دولت، خانوار، بنگاه‌هاي اقتصادي، خيرين و وقف، صندوق‌هاي مرتبط و فروش خدمات و كالاها توسط موسسات آموزش عالي مي‌شوند.

وي‌ پيشنهاد كرد كه با توجه‌ به مباني نظري و تجربي دخالت دولت در تامين آموزش عالي از يك سو و اتكاء به شهريه و پرداخت هزينه‌ها (سهم پذيري در هزينه) توسط خانوار از سوي ديگر، براي تأمين مالي همان‌گونه كه در سند راهبردي بخش آموزش عالي در برنامه ششم توسعه نيز عنوان شده، موضوع "صندوق توسعه علمي" پيگيري و طي يك مطالعه هدفمند شرايط استقرار سازوكار آن را فراهم شود.

دكتر گرايي‌نژاد خاطرنشان كرد: اين نهاد‌سازي بايد با توجه به استفاده حداكثري از نهادهاي موجود و عدم گسترش ساختار دولت، توجه به مفاد اصل۳۰ قانون اساسي و تبيين چرايي و چگونگي تأمين مالي دولت، اجراي تدريجي و نمونه‌اي (استاني) و  بهره‌مندشدن از نظرات تمام ذي‌نفعان انجام شود.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل