اخبار ملی

با صدور بخشنامه‌اي از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور:

مهلت ارسال اهداف سه ساله و برش استاني برنامه اصلاح نظام اداري دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد   [ +14 | -5 ]

مهلت ارسال اهداف سه ساله و برش استاني برنامه اصلاح نظام اداري دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد

بر اساس بخشنامه جديد سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل موظفند وضعيت موجود، اهداف سه ساله و برش استاني برنامه اصلاح نظام اداري مربوط به ستاد دستگاه و سازمان‌هاي وابسته را در قالب فرم‌هاي راهنما، پس از تصويب در شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه حداكثر تا تاريخ ۱۰‏‏ دي‌ماه ۱۳۹۷به معاونت نوسازي اداري اين سازمان ارسال كنند.


به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور اين بخشنامه پيرو تصويب‌نامه هيئت وزيران در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه برنامه عملياتي و تعيين سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در سقف اهداف كمّي پيش بيني شده در برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري–دوره دوم(۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) ابلاغ شده است.

در اين بخشنامه، معاونان توسعه مديريت و يا عناوين مشابه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل به عنوان دبير شوراي راهبري توسعه مديريت، مسئول اصلي ارايه اطلاعات و تنظيم برنامه تعيين شده و موظف به پيگيري، اجرا و ارايه گزارش‌ها با همكاري مديران حوزه­هاي تخصصي دستگاه مي­باشند.

همچنين معاونت نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور پس از دريافت برنامه پيشنهادي هر يك از دستگا‌ه‌هاي اجرايي، زمان برگزاري جلسات را نهايي­ كرده و سهم هر دستگاه در تحقق برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري–دوره دوم (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) را به دستگاه اعلام مي‌كند. ضمنا پس از برگزاري جلسات، نسبت به نهايي شدن برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري دستگاه‌ها از سوي اين معاونت اقدام مي‌شود.

بر اساس بخشنامه صادره، پس از نهايي شدن برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري هريك از دستگاه‌هاي اجرايي، اين برنامه در قالب تفاهم نامه منعقده به دستگاه ابلاغ مي‌شود.

در اين بخشنامه آمده است، برش استاني برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري–دوره دوم (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) دستگاه‌هاي اجرايي پس از تأييد توسط امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها ابلاغ خواهد شد. برش‌هاي ابلاغي مبناي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان در شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سالانه خواهد بود.

ضمنا در اين بخشنامه تاكيد شده است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها موظفند ضمن ارزيابي دستگاه‌هاي اجرايي استان بر اساس برش استاني ابلاغ شده و ارايه گزارش پيشرفت برنامه در شوراي راهبري توسعه مديريت استان، راهكارهاي بهبود سرعت پيشرفت برنامه را نيز در اين شورا تصويب و اجرايي كنند.

اين بخشنامه با شماره ۴۸۹۶۲۶ در تاريخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷ با امضاي مهندس جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري‏- دوره دوم (۱۳۹۷‏-۱۳۹۹) به تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي، استانداري‌ها ابلاغ شده است. تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل