اخبار ملی

دكتر نوبخت درگذشت خواهر رئيس جمهوري را تسليت گفت   [ +29 | -24 ]

دكتر نوبخت درگذشت خواهر رئيس جمهوري را تسليت گفتتگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل