اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: اتخاذ تدابيري براي بي اثر كردن تحريم‌هاي امريكا/۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه براي‌ اجرايي‌كردن اقتصادمقاومتي تعريف شده است