اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: براي جلب مشاركت بخش خصوصي، تسهيلات ارزان قيمت در اختيار سرمايه گذاران طرح هاي عمراني نيمه‌تمام دولت قرار مي‌گيرد / اولويت اساسي كشور اتمام طرح هاي نيمه تمام است