اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: رئیس جمهوری:رفع تحریم ها کار بزرگ دولت برای گشایش در سرمایه گذاری بود/ با برنامه های دولت یازدهم استان کرمانشاه متحول خواهد شد