بخشنامه معاون اول رييس جمهور براي كاهش ترافيك نيمه اول مهرماه/تأخير يك ساعته كارمندان مجاز تلقي شود  


معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي از كليه وزاتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي خواست به منظور مديريت تقاضاي سفرهاي شهري در معابر اصلي و شرياني شهر تهران؛ از اول تا پانزدهم مهرماه سالجاري تاخير كارمندان خود تا ساعت ۹ صبح را مجاز تلقي نمايند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن كامل بخشنامه به شرح ذيل است:
با توجه به آغاز تحصيلي ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و به منظور مديريت تقاضاي سفرهاي شهري و كاهش زمان ناشي از ترافيك سنگين در معابر اصلي و شرياني شهر تهران، كليه دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاري در صورت تأخير كارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تاخير مزبور را مجاز تلقي كنند و در صورت لزوم ساعات تأخير را به عنوان مرخصي ساعتي منظور دارند.
                                                                                                                  اسحاق جهانگيري
                                                                                                               معاون اول رييس جمهور

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1396/6/28 ساعت 07:52:10 , شاخه: خبرهای ملی