مصوبه دولت در حمایت از توسعه کشتهای گلخانه ای در استانها  


با تصویب هیئت وزیران، ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شد. 
 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 41845/ت52050هـ مورخ 4/4/1394 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 12- به سازمان جهادکشاورزی استان اجازه داده می شود با تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان بخشی از اعتبارات استانی را در قالب کمک های فنی و اعتباری از محل اعتبارات مصوب مربوط جهت توسعه کشت های تراکم گلخانه ای موضوع این آیین نامه اختصاص دهد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. 
شماره تصویب نامه: 41200/53249 ه

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1395/4/27 ساعت 23:27:59 , شاخه: خبرهای ملی