اخبار ملی

در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: مطالعات اوليه آمايش سرزمين خراسان‌رضوي بررسي شد   [ +113 | -50 ]

در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: مطالعات اوليه آمايش سرزمين خراسان‌رضوي بررسي شد

مطالعات اوليه مناسبي در مورد آمايش سرزمين استان خراسان‌رضوي انجام شده و اميدواريم با توجه به همين بررسي‌ها و رفع نواقص احتمالي آن، اين استان بتواند به موتور توسعه كشور كمك كند.


دكتر فرخ مسجدي رئيس امور برنامه‌ريزي، آمايش سرزمين و محيط‌زيست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جلسه مطالعات آمايش استان‌ها و چشم‌انداز مناطق در محل اين سازمان با اظهار اين مطلب افزود: با توجه به اين موضوع كه پيشرفت و توسعه استان‌ها و مناطق منوط به هماهنگي بين بخش‌ها و تبعيت از اسناد بالادستي 
و مطالعات آمايش سرزمين است، جلساتي را با شركت‌ دست‌اندركاران آمايش سرزمين استان‌ها برگزار مي‌كنيم.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وي ديگر هدف برگزاري اين جلسات را از بين بردن عدم‌تعادل‌ها بين مناطق و رسيدن به توسعه پايدار و اولويت‌بندي دقيق عنوان كرد.

براساس اين گزارش، در جلسه مذكور از سوي جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد، نتايج مطالعات اوليه آمايش سرزمين استان خراسان‌رضوي ارايه شد.

در اين گزارش آمده است كه استان خراسان‌رضوي بعد از استان تهران، دومين استان كشور در زمينه پذيرش 
و سكونت‌ پناهندگان و مهاجران است.

به موجب همين گزارش، ۲۳ درصد جمعيت شهري استان خراسان‌رضوي در حاشيه شهرها سكونت دارند 
و يكي از مسايل مهم و قابل توجه، پرداختن دقيق و كارشناسي به موضوع تغييرات جمعيتي استان مذكور است.

ارايه‌دهندگان اين گزارش چنين تصريح كردند كه به دليل اينكه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص استان خراسان‌رضوي، حدود ۱۳ درصد است، بايد نسبت به افزايش اين رقم برنامه‌ريزي متناسب صورت پذيرد.

در اين گزارش چالش‌هاي اصلي استان خراسان‌رضوي، كمبود آب، حاشيه‌نشيني، خالي شدن روستاها از سكنه و نيز حضور اتباع خارجي و مهاجران عنوان شده است. تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل