اخبار ملی

دكتر نوبخت در هشتمين جلسه ستاد بودجه مطرح كرد:

هيچ پروژه عمراني در سال ۱۳۹۸ حذف نخواهد شد   [ +44 | -13 ]

هيچ پروژه عمراني در سال ۱۳۹۸ حذف نخواهد شد

هشتمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و با حضور معاونان و مديران اين سازمان و نمايندگان از بخش خصوصي و دستگاه‌هاي ستادي در محل اين سازمان برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس اين سازمان در جلسه مذكور اظهار داشت: با توجه به تصميم سران قوا كه امكان تغيير كاربري پروژه‌هاي عمراني را به دولت داده است، مي‌توان اميدوار بود كه روند واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در سال ۱۳۹۸ شتاب و سرعت قابل توجهي داشته باشد.
وي افزود: بي ترديد يكي از وظايف اصلي و محوري مديران استاني سازمان برنامه و بودجه، پي‌گيري مجدانه امر خطير واگذاري ها است و درخواست من اين است كه با قدرت و قوت و نيز قاطعيت قانوني و با تمام اختيار و نيرو اين امر را به سامان و فرجام مناسبي برسانند.
دكتر نوبخت در مورد تأثير بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در بودجه سال آينده اظهار داشت: با توجه به محدود شدن منابع در بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، مي‌توان از طريق بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، ميزان قابل اعتنايي از صرفه‌جويي را در منابع محقق كرد و در هزينه‌هاي پرسنلي هم سامان مناسبي ايجاد نمود.
وي تصريح كرد كه هيچ طرح و پروژه عمراني در سال ۱۳۹۸ حذف نخواهد شد،اما آنچه پي‌گيري و دنبال مي‌شود، شرايط خاص كشور است و اميدواريم با همكاري اتاق بازرگاني كه نمايندگان شايسته بخش خصوصي در اين نهاد حضور دارند، ميزان حضور بخش خصوصي را در روند واگذاي‌ها شتاب و سرعت بخشيم.
گزارش مذكور حاكي است كه پيش از سخنان دكتر نوبخت، محمد كردبچه مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارشي از كارگروه بودجه‌ريزي عملياتي ارايه كرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ موضوع بودجه‌ريزي عملياتي آغاز شده و اميدواريم با همكاري شايسته همه دستگاه‌ها بتوانيم شاهد تحقق كامل اين امر مهم و حياتي باشيم.
برپايه اين گزارش، در جلسه مذكور همچنين مژگان خانلو ساوجبلاغي رييس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارش كارگروه بودجه مشاركت عمومي-خصوصي را ارايه كرد و اظهار داشت: با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود (حدود ۷۶ هزار طرح و پروژه) و اعتبار موردنياز براي تكميل آن‌ها (حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان) و زمان مورد انتظار براي اتمام توسط سرمايه‌گذاري دولتي (۱۳-۱۰ سال) و با عنايت به وجود ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و با توجه به امتيازات و اجازه‌هاي قانوني اعطا شده در قالب تبصره ۱۹ و مصوبات سران قوه، مشاركت عمومي – خصوصي در تكميل و بهره‌برداري از اين طرح‌ها بهترين گزينه پيش‌رو مي‌باشد. عملكرد مشاركت عمومي – خصوصي در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۹۵۷ پروژه و در شش ماهه اول سال جاري، ۱۴۶۳ پروژه بوده است كه قطعا در شش ماهه دوم با تمهيدات اتخاذ شده روند رو به رشدي خواهيم داشت. همچنين اصلاحات موردنياز در اين زمينه براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور ارايه شدتگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل