اخبار ملی

اختصاص اعتبار برای خرید تجهیزات و نوسازی پایگاه های امداد و نجات   [ +93 | -18 ]

اختصاص اعتبار برای خرید تجهیزات و نوسازی پایگاه های امداد و نجات

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ هفت هزار میلیارد ریال در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- در اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مبلغ هفت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر7) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)– مصوب 1393 – به شرح جدول زیر در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود: 
(ارقام به میلیون ریال)

ردیف

موضوع

هزینه‌ای

تملک­دارایی‌های­سرمایه‌ای

جمع

1

خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی

-

000ر800ر2

000ر800ر2

2

نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

000ر680ر1

000ر520ر2

000ر200ر4

جمع کل

000ر680ر1

000ر320ر5

000ر000ر7

 2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل