اخبار ملی

انتشار سالنامه آماري 93 استان يزد   [ +119 | -43 ]

انتشار سالنامه آماري 93 استان يزد

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد، معاون آمار و اطلاعات سازمان با اعلام اين خبر افزود: سالنامه آماري استان يزد در سال 1393 در قالب 23 فصل: سرزمين و آب و هوا، جمعيت، نيروي انساني، كشاورزي، جنگلداري و شيلات، معدن، نفت و گاز، صنعت، آب و برق، ساختمان و مسكن، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، ارتباطات، بازارهاي مالي، امور قضايي، بهزيستي و تامين اجتماعي، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ و گردشگري، عمران شهري، بودجه عمومي استان، هزينه و درآمد خانوار، شاخص هاي قيمت و حساب هاي استاني منتشر شده است.

محمد حميد فخرالدين اضافه كرد: سالنامه آماري، حاوي مجموعه اي از آخرين اطلاعات آماري در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

وي بيان داشت: اطلاعات سرشماري هاي عمومي، آمارگيري هاي نمونه اي، آمارهاي ثبتي اخذشده از دستگاه هاي اجرايي استاني و ملي و آمارهاي توليدشده توسط سازمان ها و دستگاه هاي بخش عمومي، منابع و مآخذ مورد استفاده در سالنامه آماري بشمار مي آيند. 

محمد حميد فخرالدين اضافه كرد: سالنامه آماري از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد به نشاني yazd.mporg.ir و همچنين پايگاه salnameh.sci.org.ir منتشر شده است و در اختيار عموم قرار دارد.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل