اخبار ملی

نرخ تورم روستایی تک رقمی شد   [ +89 | -19 ]

نرخ تورم روستایی تک رقمی شد

مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی برای اردیبهشت ماه 1395 را 9.4 درصد اعلام کرد که نسبت به دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1395(10.1) کاهش یافته است.


به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای100=1390) در اردیبهشت ماه سال 1395 عدد 233.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل از آن 4/0 درصد کاهش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 5.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (7.3 درصد) کاهش یافته است.
براساس این گزارش، درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم روستایی) 9.4 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1395 (10.1 درصد) کاهش یافته است.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 252.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد کاهش دارد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 248.4 رسید که نسبت به ماه قبل از آن 1.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 8.9 درصد است. 
شاخص گروه عمده 'خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ' نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1395 (9.5 درصد) کاهش یافته است.
گزارش مرکز آمار می افزاید: شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در اردیبهشت ماه 1395 به رقم 221.1 رسید که 0.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده 'کالاهای غیرخوراکی و خدمات' نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 10.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1395 (10.5 درصد) کاهش دارد.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل