اخبار ملی

اقدامات دولت برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در دو ماه نخست امسال   [ +92 | -22 ]

اقدامات دولت برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در دو ماه نخست امسال

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نخستین جلسه خود در سال جاری(نهم فروردین 95) در راستای اقدام برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1395، تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تسهیل در امور واحدهای تولیدی ِ مشکل دار، تصویب کرد.
 


در همین راستا در هجدهمین جلسه این ستاد در 16 فروردین 95، مسئولیت برنامه رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
برای عملیاتی شدن این تصمیمات، تاکنون اقدامات زیر انجام شده است:
1. ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط(متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی) توسط بانک مرکزی که مبتنی بر آن تسهیلاتی در اختیار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط(زیر صد نفر کارکن) قرار گرفته و وجود چک برگشتی و تسهیلات معوق، محدودیتی برای اعطای این تسهیلات ایجاد نمی نماید: لازم به اشاره است اولویت پرداخت تسهیلات مزبور، بنگاه هایی هستند که تسهیلات قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی صرف کرده اند، از بازار فروش مناسب برخوردار هستند و به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دولت و شرکتهای دولتی در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی یا کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شده اند. 
2. ابلاغ بخشنامه صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی کشور: در این بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی موظف شده اند بدهی مالیاتی قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات اعتباری معرفی می شوند را به صورت پلکانی در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف یک هفته نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نمایند. 
3. ابلاغ مصوبه شماره 18549/ ت 53097 ه مورخ 19 اردیبهشت 94 هیأت وزیران که در آن شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات از شمول تصویب نامه شماره 211849/ ت 39399 ه مورخ 26 اسفند 86، بندهای 3 و 4 جزء ج تصمیم نامه شماره 50582/84570 مورخ 26 مهر 93 و نیز شرط عدم بدهی جاری و چک برگشتی مستثنی شده اند.
4. ابلاغ بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر توقف اجرائیات مربوط به بدهی های معوق تأمین اجتماعی و عدم وصول مطالبات مذکور از محل تسهیلات دریافتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط از بانکها: تمهیدات مزبور در راستای جامه عمل پوشاندن به بند نخست محورهای مطرح شده در سخنان مقام معظم رهبری در روز نخست سال، مبنی بر احیاء و به حرکت درآوردن تولید داخلی بوده و با توجه به تمرکز آن بر بنگاه های کوچک و متوسط و نیز اولویتهای اشاره شده برای واحدهای دریافت کننده تسهیلات، انتظار می رود با تزریق نقدینگی به طور مستقیم به تولید، مشکلات ناشی از کمبود سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط حل شود.تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل