اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 1. استاندار (رييس)
 2. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان(دبير)
 3. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت
 4. رييس سازمان جهاد کشاورزي
 5. مدير کل امور اقتصادي و دارائي
 6. مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 7. رييس دانشگاه علوم پزشکي ، خدمات بهداشتي و درماني
 8. رييس دانشگاه گيلان
 9. مدير کل آموزش و پرورش
 10. مديركل راه و شهرسازي
 11. مدير کل حفاظت محيط زيست
 12. رييس كل دادگستري استان
 13. فرماندهي سپاه قدس گيلان
 14. مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي
 15. مدير عامل شركت گاز استان   
 16. مدير عامل شرکت سهامي آب منطقه اي
 17. مدير کل ورزش وجوانان
 18. مديرکل اطلاعات
 19. مدير کل تعاون،كار و رفاه اجتماعي
 20. مدير كل ارتباطات و فناوري اطلاعات                 
 21. نماینده وزارت دفاع در استان
 22. دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی