بخشنامه ها

بخشنامه های توسعه مدیریت و منابع انسانی   [ +0 | -0 ]


بخشنامه ارزیابی عملکرد 96

 شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه های اجرایی - واحد استانی -( بروز رسانی شده 29-11-96)

چک لیست ها ( بروز رسانی شده 29-11-96)

 

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 95

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 95 دستگاه های اجرایی - واحد استانی

 

بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 94 

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 94 دستگاه های اجرایی - واحد استانی


نظرات

در روز 1394/11/19 ساعت 08:54:57, شاخه: General, چاپ, ایمیل