بخشنامه ها

بخشنامه های آموزش و پژوهش   [ +0 | -0 ]


شیوه نامه آزمون دوره های آموزش حضوری وغیر حضوری کوتاه مدت

مقررات مالی دوره های آموزشی کوتاه مدت

ترکیب اعضاء و وظایف کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی دستگاههای اجرایی

دستورالعمل گواهینامه نوع دوم(بخشنامه200/90/31146-90/12/4)

بخشنامه بانک اطلاعات مدیران(200/12863-90/6/5)

بخشنامه تطبیق آموزش مدیران(1/4580-91/8/24)

بخشنامه سامانه تربیت و آموزش مدیران(200/90/32664-90/12/15)

بخشنامه سامانه مدیران(206/6643-90/3/23)

اصلاحیه نظام جدید آموزش کارکنان(200/92/18819-92/11/14)

بخشنامه جدید نظام آموزش کارکنان(200/1834-90/1/30)

بخشنامه قدیم نظام آموزش کارکنان(150/22554-80/12/28)

شیوه نامه آزمون دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری

ماده 116 قانون بودجه:

متن قانون بند 116 قانون بودجه 1392

آیین نامه بند 116 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

فرم طرح پژوهشی

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۱۶) قانون بودجه سال کل کشور۱۳۹۲

قانون بودجه سال 1392 کل کشور

سیاست ها و الویت های پژوهشی سال 1392 کشور

 


نظرات

در روز 1394/11/19 ساعت 08:55:39, شاخه: General, چاپ, ایمیل