همکاران مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
حمیده بکا مدیراداری، مالی و پشتیبانی زهرا عقیلی کارشناس مسئول
احمد آقاجانی رئیس گروه فناوری اطلاعات علی عاشوری کارشناس فناوری اطلاعات
رحمت اصلانیا کارشناس مسئول امور اداری شهربانو کوشا کارشناس  امور اداری
مریم قنبرنیا کارشناس امور مالی فاطمه صفابخش کارشناس امور مالی
غفار احمدیان کارشناس مالی-امین اموال علی اکبر اسلامی کارشناس امور مالی
شهرام خورشیدی کارشناس امور مالی مهدی کیانی نژاد کارشناس امور اداری
هادی شهبازی کارشناس امور اداری حسن اجدادی مسئول دبیرخانه
محمد تقی بلوک باشی متصدی امور دفتری و بایگانی علی آقا کامران جم متصدی امور دفتری و بایگانی
حسن سیامی مسئول نقلیه