همایش روز ملّی آمار و برنامه ریزی- سال 1396

وضعیت فعلی علم آمار در جهان

سخنران: دکتر سید محمود طاهری

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

سوابق تحصیلی:

-کارشناسى آمار دانشگاه فردوسى مشهد (1367)

 -کارشناسى ارشد آمار رياضى دانشگاه فردوسى مشهد (1370)

- دکترى آمار رياضى دانشگاه شيراز (1378)

 

تاریخ ارائه: 8 آبان 1395

دانلود مطالب ارائه شده==>

------------------------------------------------------------------------------------------------

شناسایی محور توسعه استان گیلان با تأکید برتولید و توان اشتغالزایی براساس جدول داده و ستانده 1392 استان

دکتر علی اصغر بانویی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق تحصیلی:

-کارشناسی اقتصاد دانشگاه بمبئى(82-1979)

-کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بمبئى(85-1983)

-دکترى اقتصاد دانشگاه بمبئى(89-1985)

 

تاریخ ارائه: 8 آبان 1395

دانلود مطالب ارائه شده==>

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 نقش اطلاعات مکان مند در مدیریت و برنامه ریزی استان

دکتر میثم عفتی

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

سوابق تحصیلی:

-مهندسي عمران نقشه برداري، دانشگاه علم و صنعت ايران (1382)

- کارشناسى ارشد مهندسي عمران نقشه برداري، گرايش سيستم اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکده فني دانشگاه تهران، (1386)

- دکترى مهندسي عمران-نقشه برداري، گرايش سيستم اطلاعات مکانی (GIS)، دانشکده فني دانشگاه تهران، 1393

 

تاریخ ارائه: 8 آبان 1395

دانلود مطالب ارائه شده==>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

چالش های آموزش آمار در دانشگاه ها

دکتر بهروز فتحی

عضو هیئت علمی و نماینده انجمن آمار دانشگاه گیلان

سوابق تحصیلی:

-کارشناسی ریاضی دانشگاه شهید باهنركرمان- 1367

-کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران- 1371 

-دکتری دانشگاه ردينگ لندن - 1381

 

تاریخ ارائه: 8 آبان 1395

دانلود مطالب ارائه شده==>

----------------------------------------------------------------------------------------------

لینک خبر همایش آمارو برنامه ریزی -  سال 1396