همایش های معاونت آمار و اطلاعات

سمینار آموزشی سالانه حساب‌های منطقه‌ای هرساله در اردیبهشت‌ماه برگزار می‌گردد. در همین راستا برگزاری این سمینار در سال 1396، در تاریخ 23-25 اردیبهشت‌ماه تعیین شده است.