وظایف حوزه ریاست و روابط عمومی

برنامه ریزی برای برگزاری منظم جلسات رئیس سازمان و ابلاغ مصوبات و تصمیمات متخذه به واحدها و یا مراجع ذیربط.

برنامه ریزی و ساماندهی حضور رئیس سازمان در گردهمایی ها ، ملاقات ها ، بازدیدها و ماموریت ها، با هماهنگی و همکاری دیگر سازمان ها و معاونت های سازمان.

بررسی اخبار رسانه ها و سایت های اطلاع رسانی و استخراج مطالب مربوط به سازمان و ارسال برای رئیس سازمان و معاونت های مربوطه .

برنامه ریزی و اجرای برنامه های اطلاع رسانی و توسعه روابط سازمان با مخاطبان داخلی و خارجی به منظور دریافت و بررسی نظرات مخاطبان و تشریح فعالیت های سازمان و پاسخگویی به اذهان عمومی.

انجام امور مربوط به مناسبت ها و مراسم با همکاری مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی.

انجام هماهنگی های لازم با حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز.