کارگروه استاندارد سازي

  •  اعضای کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)

ب- مدیر کل استاندارد استان (دبیر)

ج- مدیر کل دفتر فنی استانداری

د- مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

هـ- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

و- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدیر کل راه و شهرسازی استان

ح- مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ط- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ی- مدیر کل فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان

ک- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ل- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان

م- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ن- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

س- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ع- دادستان مرکز استان

ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ص- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

ق- مدیر کل دامپزشکی استان

ر- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

ش- رییس مجمع امور صنفی استان

ت- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ث- مدیر کل گمرک استان

خ- شهردار مرکز استان