کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي

  •  اعضاي کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي به شرح زير تعيين مي شوند:

      الف ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)
      ب ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي (دبير)
      ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
      د ـ مديرکل مديريت بحران استان
      هـ ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي
      و ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
      ز ـ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
      ح ـ مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
      ط ـ مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان
      ي ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان
      ک ـ يکي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان
      ل ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
      م ـ مديرعامل شرکت ملي گاز استان
      ن ـ مديرکل ثبت اسناد و املاک استان

س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع – مدیر کل نوسازی مدارس استان

ف- مدیر عامل پخش فرآورده های نفتی استان

ص- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ق- مدیر کل استاندارد استان

ر- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان

ش- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

ت- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان