کارگروه بانوان و خانواده

  • اعضای کارگروه تخصصی بانوان و خانواده به شرح زیر تعیین می شوند:

          الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار (رییس).

          ب- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری (دبیر)

ج- نماینده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

          د ـ مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری.

          هـ ـ مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری.

          و ـ رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش استان.

          ز ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان.

          ح ـ رییس واحد استانی وزارت اطلاعات.

          ط ـ رییس کل دادگستری استان.

          ی ـ رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان.

          ک ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان.

          ل ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

          م ـ سه نفر از رؤسای دانشگاههای استان به پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار.

          ن ـ رییس واحد استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

          س ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.

          ع ـ رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

          ف ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان.

          ص ـ یکی از فرمانداران به انتخاب استاندار.

          ق ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان.

          ر ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان.

          ش ـ رییس سازمان بهزیستی استان.

          ت ـ مدیرکل ثبت احوال استان.

          ث ـ نماینده سایر دستگاههای اجرایی استان حسب مورد با حق رأی با تشخیص رییس کارگروه.

          خ ـ مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان. (بدون حق رأی)

          ذ ـ یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای یادشده. (بدون حق رأی)

          ض ـ دو نفر از صاحب نظران و یا اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مرتبط با امور اجتماعی به پیشنهاد کارگروه و تأیید استاندار. (بدون حق رأی)

          ظ- مدیر کل استاندارد استان